Voor schippers

Brugaanvaringen komen nog steeds voor, bijvoorbeeld door onoplettendheid of een verkeerde inschatting. Dit is met Bridgescout® verleden tijd.

Schippers beoordelen of er voldoende doorvaarthoogte is door middel van voorbereidingen, kennis, kunde en inschattingsvermogen. Dit kan, maar hoe groter de afstand tot de brug, hoe moeilijker dit te beoordelen is. Vooral bij beperkt zicht neemt dit onnodige risico’s met zich mee. Ook is er altijd het risico van onoplettendheid van de kapitein(s), waardoor er mogelijk niet, of te laat, geanticipeerd wordt op een brug.

Wanneer de stuurhut te hoog staat voor een veilige doorvaart geeft Bridgescout® alarm. De alertheid van de schipper wordt hiermee verhoogd. Bridgescout® biedt ondersteuning op kritieke momenten. Het systeem helpt bij het inschatten van de doorvaarthoogte. Mocht een schipper met het blote oog een inschattingsfout maken, is het Bridgescout®-alarm daar. Brugaanvaringen worden voorkomen. Bridgescout® verhoogt de veiligheid aan boord en biedt schippers gemoedsrust.

Interesse?

Heb je interesse in Bridgescout®? Neem contact met ons op!

Meer informatie

Ontdek de voordelen

Alertheid

Het Bridgescout®-systeem begint voor de brug met scannen en geeft tijdig een alarm wanneer de stuurhut te hoog staat. Mocht de schipper afgeleid zijn, zorgt Bridgescout® voor alertheid.

Zekerheid

Bridgescout® zorgt ervoor dat de kapitein geen inschattingsfout maakt.

Efficiëntie

Een brugaanvaring wordt voorkomen, waardoor de kans op oponthoud kleiner is.

Kostenbesparing

Verzekeringsmaatschappijen geven bijvoorbeeld korting op de premie wanneer Bridgescout® aan boord is. Benieuwd naar de mogelijkheden? Informeer bij uw verzekeringsmaatschappij!